SLOVNÍK POJMŮ

Kompoziční sklo - olovnaté sklo, má odlišné složení sklářského kmene než sklo lampové, proto se se sklem lampovým nepojí. Můžeme ho použít ve spojení se sklem lampovým jen ve velmi malém množství, jinak spojování těchto dvou odlišných skel způsobuje praskání výrobků.

Nabíhavé sklo - rubíny, hyacinty, ale i rubinity - skloviny u nichž se zahříváním mění odstín - tzv. naběhnutím. Můžeme je vyšší teplotou odbarvit a znovu nechat naběhnout. Některé (především rubíny) můžou tzv. játrovatět - hnědnout, kalit se, většinou příliš dlouhým pobytem v plameni.

Redukční plamen - takový, při němž je ve směsi větší podíl hořlavého plynu.