FOTO

Souprava Emily, se kterou jsem se zúčastnila soutěže vyhlašované Sdružením zlatníků a klenotníků ČR

- Šperk roku 2018 - Czech Open - kategorie Art: Umělecký šperk - a obsadila s ní II. místo